Otevřeno i v neděli

Zásady ochrany osobních údajů naší společnosti

Zásady ochrany osobních údajů

informace o nakládání s osobními údaji

Správcem osobních údajů pro opravu Vašeho automobilu v souladu s uzavřenou smlouvou o opravě věci/ pro realizaci kupní smlouvy je společnost INEX MOTOR s.r.o., IČO: 28743776, se sídlem Srbická 473, Sobědruhy, 415 10 Teplice. Společnost informuje své klienty o zpracování a nakládání s osobními údaji (což je nezbytné pro správné fungování našeho podniku):

U fyzických osob (nepodnikatelů) se jedná o údaje:

Jméno, příjmení

Údaje o bydlišti, telefonu a emailu

Případně číslo účtu pro plnění dle reklamací

Údaj o objednané opravě a její ceně/ objednaném zboží a jeho ceně

Tyto údaje užíváme pouze za účelem dosažení účelu smlouvy, tedy ke splnění Vašich objednávek. Bez uvedení těchto údajů nelze splnit Vaši objednávku. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby vyjma zákonných povinností uložených právním řádem ČR.

Naše společnost pak s údaji zachází s nejvyšší mírou bezpečnosti, kdy k údajům se dostanou pouze (a nanejvýš) dva z našich pracovníků – při objednání opravy (zboží) a dále při zpracování vlastní objednávky. Jednak jde o osobu zpracovávající Vaší objednávku a dále o osobu zpracovávající tuto objednávku. S těmito údaji je zacházeno s nejvyšší mírou opatrnosti tak, aby se předešlo možnému úniku, tedy aby primárně k úniku nedocházelo. S osobními údaji není dále nikterak nakládáno, osobní údaje neprodáváme ani dále nedistribuujeme, s osobními údaji nijak neobchodujeme, neužíváme je pro účely obchodních sdělení ani pro žádné jiné účely. Osobní údaje jsou pak uchovány pouze pro naplnění povinností uložených nám právním řádem ČR.

Pro lepší kvalitu našich služeb a zajištění řádného doručení objednaného zboží spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho podnikání a pouze v nezbytném rozsahu pro splnění účelů smlouvy případně pro účely vedení naší evidence.

U fyzických osob podnikajících či právnických osob se jedná o údaje:

Název podnikatele

IČO/DIČ

Údaje o sídle podnikatele, telefonu a emailu

Případně číslo účtu pro plnění dle reklamací

Údaj o objednané opravě a její ceně/ objednaném zboží a jeho ceně

Tyto údaje užíváme pouze za účelem dosažení účelu smlouvy, tedy ke splnění Vašich objednávek. Bez uvedení těchto údajů nelze splnit Vaši objednávku. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby vyjma zákonných povinností uložených právním řádem ČR.

Naše společnost pak s údaji zachází s nejvyšší mírou bezpečnosti, kdy k údajům se dostanou pouze (a nanejvýš) dva z našich pracovníků – při objednání opravy (zboží) a dále při zpracování vlastní objednávky. Jednak jde o osobu zpracovávající Vaší objednávku a dále o osobu zpracovávající tuto objednávku. S těmito údaji je zacházeno s nejvyšší mírou opatrnosti tak, aby se předešlo možnému úniku, tedy aby primárně k úniku nedocházelo. S osobními údaji není dále nikterak nakládáno, osobní údaje neprodáváme ani dále nedistribuujeme, s osobními údaji nijak neobchodujeme, neužíváme je pro účely obchodních sdělení ani pro žádné jiné účely. Osobní údaje jsou pak uchovány pouze pro naplnění povinností uložených nám právním řádem ČR.

Pro lepší kvalitu našich služeb a zajištění řádného doručení objednaného zboží spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho podnikání a pouze v nezbytném rozsahu pro splnění účelů smlouvy případně pro účely vedení naší evidence.

Berte prosím na vědomí, že hlavním komunikačním kanálem je email, kdy v komunikaci s Vámi a tedy i k použití osobních údajů bude docházet při komunikaci emailem či případně telefonicky (hotová oprava).

Vaše práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům jsou:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje

společnosti:

formanova@inexmotor.cz

INEX MOTOR s.r.o.

Srbická 473

415 10 Teplice

Zpracovatel dále při návštěvě webové stránky http://www.inexmotor.cz/ může zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Zpracovatel dále může pro vyhodnocení sledovanosti webu sbírat data při návštěvě stránek pro firemní účely prostřednictvím Google Analytics.